Εθελοντισμός

Δημιουργία δικτύου εθελοντών για την παρακολούθηση και προστασία της βιοποικιλότητας της Σκύρου

Στο πλαίσιο του προγράμματος Life και της δράσης C8, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ξεκινάει τη δημιουργία ομάδας εθελοντών του Προγράμματος, με σκοπό την παρακολούθηση, αλλά και την προστασία της βιοποικιλότητας του νησιού μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων.

Η ομάδα των εθελοντών θα εκπαιδευτεί στην παρακολούθηση της τοπικής βιοποικιλότητας και των απειλών που αυτή αντιμετωπίζει, τόσο μέσα από την συμμετοχή σε ένα δίκτυο εθελοντών της Ορνιθολογικής που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα (Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας), όσο και μέσα από τη συμμετοχή στις πολυάριθμες δράσεις του προγράμματος LIFE στο νησί. Οι εθελοντές θα παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης που θα οργανωθούν στη Σκύρο από την Ορνιθολογική.

H ομάδα θα συμβάλλει στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στις περιοχές του προγράμματος, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην υλοποίησή του. Μεταξύ άλλων θα αναλάβει την παρακολούθηση των πληθυσμών των πουλιών στην περιοχή, αλλά και άλλων οργανισμών, όπως ενδημικών φυτών, και θα πραγματοποιήσει δράσεις όπως η αποκατάσταση των υγροτόπων του νησιού, η δημιουργία κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος για τα πουλιά, η ενημέρωση των επισκεπτών μέσω της τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων και της πραγματοποίησης οικο-περιηγήσεων, η αποκατάσταση των συστάδων σφενδαμιού μέσω φυτεύσεων, κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Προγράμματος του Life (δίπλα στο ΚΕΠ) 2222091618 ή στην Ορνιθολογική Εταιρεία 210 8228704.Comments are closed.