Χάρτης Δράσεων
Ημερολόγιο
Newsletter
Ενημερώσου για τις δράσεις του προγράμματος
 
Αρχική σελίδα Γενικά Στοιχεία του Προγράμματος Επικοινωνία
 
Ντοκιμαντέρ Προγράμματος LIFE Σκύρου SKYROSBIODIVERSITY Ντοκιμαντέρ Προγράμματος LIFE Σκύρου SKYROSBIODIVERSITY (με υπότιτλους) Τηλεοπτικό αφιέρωμα στη Σκύρο και το πρόγραμμα LIFE - Gembloux, Βέλγιο

20 Ιουνίου '16
Συνάντηση Εργασίας για το Σχέδιο δράσης Βιοποικιλότητας της Σκύρου
Η προσέγγιση του ‘Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα’ και η εφαρμογή της στο νησί της Σκύρου θα παρουσιαστεί στις 24-26 Ιουνίου στη Σκύρο σε ειδική Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνει Δήμος Σκύρου και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στα πλαίσια του Προγράμματος  LIFE+ SKYROSBIODIVERSITY.  
25 Μαϊου '16
Η Σκύρος και το Πρόγραμμα LIFE στην τελετή για τα Ευρωπαϊκά βραβεία Natura 2000
Ανάμεσα σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες και 83 υποψηφιότητες η Σκύρος κατάφερε να φτάσει στους 4 τελικούς υποψηφίους για το βραβείο NATURA 2000 για την κατηγορία «Κοινωνικό-οικονομικά οφέλη» για τις δράσεις του Προγράμματος LIFE του Δήμου Σκύρου στην περιοχή του Κόχυλα.
09 Μαϊου '16
Φύλακες σπόρων Σκυριανών παραδοσιακών ποικιλιών
Από το 2012, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE του Δήμου Σκύρου και σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γίνεται στη Σκύρο συλλογή σπόρων από ερευνητική ομάδα, με στόχο την αξιολόγησή τους, την μελέτη και τη διάσωσή τους. Έμφαση έχει δοθεί και στα κηπευτικά τοπικά είδη της Σκύρου (πεπόνι, κολοκύθι, αγγούρι, ντομάτες, μπάμια, καλαμπόκι) και έχουν συλλεχθεί από καλλιεργητές πολλοί σπόροι.
Το πρόγραμμα LIFE09 NAT/GR/000323 υλοποιείται από το Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πράσινου Ταμείου.